คุณ ปัน ปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ ,คุณ เชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ Brand Ambassador สาวสุขภาพดีของ ABSOLUTE YO

คุณ ปัน ปัน สุทัตตา อุดมศิลป์ ,คุณ เชอร์รี่ เข็มอัปสร สิริสุขะ Brand Ambassador สาวสุขภาพดีของ ABSOLUTE YO