Toon_WHQ_002

นอกจากร่างกายต้องพร้อมแล้ว เสื้อผ้า รองเท้าก็เช่นกัน ‘ความมุ่งมั่นของไนกี้ในการช่วยเพิ่มศักยภาพของผมในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมพยายามมากขึ้นไปอีก’ ตูนกล่าว

Continue reading “เบื้องหลังสู่เป้าหมาย: ความมุ่งมั่นของไนกี้ช่วยเพิ่มศักยภาพตูน ใน ‘ก้าวคนละก้าว’”