Stiebel Eltron x Bangkok Glass (5)

สตีเบล เอลทรอน ถือเป็นหนึ่งในผู้สนับสนุนหลักอีกรายของสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส กับฤดุกาลใหม่ของปีนี้

Continue reading “อีกราย: สตีเบล เอลทรอน เปิดตัวยิ่งใหญ่ สนับสนุนสโมสรฟุตบอลบางกอกกล๊าส”