GettyImages-107531351

แม้หลายคนมองว่า ถุงเท้าอาจไม่ใช่เรื่องสลักสำคัญกว่ารองเท้าสตั๊ด ซึ่งมันก็จริงอยู่ แต่ถ้าจะมองข้ามไปเลย ก็ไม่ควร Continue reading “เรื่องเล่าถุงเท้าบอล: คุณรู้จักวิธีสวมใส่ดีแค่ไหน?”