Toon_WHQ_002

นอกจากร่างกายต้องพร้อมแล้ว เสื้อผ้า รองเท้าก็เช่นกัน ‘ความมุ่งมั่นของไนกี้ในการช่วยเพิ่มศักยภาพของผมในครั้งนี้เป็นแรงบันดาลใจให้ผมพยายามมากขึ้นไปอีก’ ตูนกล่าว

Continue reading “เบื้องหลังสู่เป้าหมาย: ความมุ่งมั่นของไนกี้ช่วยเพิ่มศักยภาพตูน ใน ‘ก้าวคนละก้าว’”

low_YO_SKILLY_LR-4630

พบกับสารคดีพิเศษความยาว 1 ชม. ที่บอกเล่าเรื่องราวอันยิ่งใหญ่ตลอดทั้งปี เมื่อนักวิ่งมาราธอนฝีเท้าลมกรด 3 คน ตั้งใจจะวิ่งมาราธอนให้ได้ภายในระยะเวลา 2 ชม.

Continue reading “มุ่งมั่น: เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก x ไนกี้ ร่วมสร้างสรรค์สารคดีชุดพิเศษ “BREAKING2””