cw-footballerheadphones-ws2

เป็นภาพชินตาแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนักกีฬา, นักฟุตบอลชื่อดังท่ี่มักจะใส่หูฟังแบบครอบหูหรือเฮดโฟนเวลาเดินทางหรือขึ้นลงรถบัส Continue reading “มากกว่าเปิดเพลงฟัง: นักกีฬาดังกับเฮดโฟน”