cv-nike-mercurial-history

เปิดตำนานกว่า 16 ปีของ  NIKE MERCURIAL  จากรุ่นสู่รุ่น ที่มาพร้อมนวัตกรรมที่สูงขึ้นในทุกๆ ปีที่มีการผลิต จากวันนั้นจนถึงวันนี้ และการรอคอยการมาถึงของ NIKE MERCURIAL ในปีนี้

Continue reading “ย้อนอดีต: 16 ปีวิวัฒนาการรองเท้าฟุตบอล NIKE MERCURIAL ความเร็วที่มากยิ่งขึ้น”