storelli-video

Storelli แบรนด์ชุดอุปกรณ์ป้องกันร่างกายจับ ‘ออสการ์และคาซิยาส’ มาช่วยกระตุ้นให้นักบอลรู้จักป้องกันร่างกายในการแข่งขัน Continue reading “ความเจ็บปวดที่งดงาม: Storelli กระตุ้นนักบอลป้องกันร่างกายตัวเอง”