เรื่องเล่าจากภาพ .. ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงสกี ทรงฮ็อกกี้ช่วงฤดูหนาว

Cv- Ice Hockey

ครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงประทับอยู่ที่สวิตเซอร์แลนด์ พ.ศ. 2483 ทรงโปรดการเล่นกีฬาหลายประเภท

ในช่วงฤดูหนาว พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จะทรงเน้นการออกกำลังกายอย่างกีฬาสกี และฮ็อกกี้น้ำแข็งเมื่อครั้งยังทรงเยาว์ พร้อมด้วยสมเด็จย่าและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล รัชกาลที่ 8

ทรงสกี3

จากภาพเป็นภาพจากภูเขาอโรชา (Arosa) รัฐกรีซองส์ (Grisons) ทรงประทับที่โรงแรมอาโรซ่า คุล์ม (Arosa Kulm) โดยในแต่ละครั้งที่ทรงเป็นเล่นสกี้น้ำแข็ง แน่นอนว่าที่นั่นอากาศหนาวและอยู่บนภูเขาน้ำแข็ง คณะที่ติดตามไปด้วยจะเตรียมลงพื้นที่ ทั้งเสื้อผ้าและอุปกรณ์ที่มีความพร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ ทรงเสด็จไปที่หุบเขาอโรซ่า และหาที่ประทับในเมือง ซึ่งเป็นที่พักเล็กๆ บรรทมรวมกับนักสกีคนอื่นๆ เพราะทรงอยากเรียนรู้ว่านักสกีที่ดีต้องทำอะไรบ้าง พระองค์ท่านทรงไม่ถือตัว ทรงเป็นแบบอย่างเรื่องความพอดี และพอเพียงให้กับประชาชนไทยมาโดยตลอด นับว่าอีกเป็นภาพแห่งความประทับใจในพระอัจฉริยภาพด้านกีฬา ที่เผยแพร่สู่พสกนิกรชาวไทย

ทรงฮ็อกกี้

ทรงสกี1

ทรงสกี2

ทรงสกี4

ที่มา : ข้อมูลและภาพประกอบ iwilldocampaign.com, firodosia.com, oknation.net, chaoprayanews.com